Welkom

In de korte geschiedenis heeft er een verschuiving plaatsgevonden van het platteland naar de stad. Wij willen ruimte bieden aan stedelijke ontwikkeling en het oplossen van de knelpunten in de Randstad, maar absoluut niet tegen elke prijs! De verantwoordelijkheid voor het behoud van het huidige leefklimaat voor onze 385.000 inwoners voelen wij heel sterk. Dat verdient prioriteit, dat heeft bij ons voorrang en krijgt bij ons alle aandacht. Voor het volledige programma van de VVD kunt u hier terecht.

Indien u informatie zoekt die u niet op deze website kunt vinden, of indien u een vraag of een opmerking aan ons kwijt wilt,  kunt u altijd contact opnemen via onze Contact pagina!

In Flevoland is nog volop de ruimte

Vorige week is De-on van start gegaan

15 okt 2014 - Vorige week is DE-on van start gegaan! Flevoland bezitte enkele jaren gelden een aantal NUON aandelen en toen die aandelen werden verkocht is bij motie afgesproken deze vrijkomende gelden te besteden aan "duurzame energie". Na enkele jaren van discussie over hoe dat te organiseren is uiteindelijk besloten om een Flevolandse Duurzame Energie ontwikkelingsmaatschappij op te richten, afgekort tot DE-on. VVD statenleden Joep Kramer en Remco Bosma waren bij deze feestelijke aftrap aanwezig, waarbij een eerste vier mogelijke projecten werden gepresenteerd. De VVD is altijd kritisch geweest over de wijze waarop de uitvoering zou worden vormgegeven, en was bang dat er te veel uitvoeringskosten gemaakt zouden worden. Daarom was de VVD blij te zien dat er bij de aftrap al enkele concrete projecten in beeld waren. LEES VERDER

Vacature: Stagiair campagnebegeleider

14 okt 2014 - De VVD Flevoland werkt aan een liberaler Nederland.LEES VERDER

Waterschap op weg naar de verkiezingen

8 okt 2014 - Het waterschap maakt zich langzaam op voor de nieuwe Waterschapsverkiezingen die plaats vinden op 18 maart 2015. Het is de eerste keer dat de verkiezingen gecombineerd zullen worden met de Provinciale Staten verkiezingen. Een mooie gelegenheid om ons als VVD goed op de kaart te zetten en vruchten te gaan plukken van een solide en gedegen beleid die we als waterschapsfractie hebben neergezet. LEES VERDER

Bereikte resultaten VVD-fractie in Provinciale Staten van Flevoland (IV)

23 sep 2014 - Deze bijdrage gaat over Financiën en lastendruk
Op deze wijze legt de fractie nu al verantwoording af over haar handelen.LEES VERDER

VVD initiatief voor haalbaarheidsonderzoek naar glasvezel voor het buitengebied aangenomen.

17 sep 2014 - Bruggen en sluizen hebben glasvezel, maar bewoners en bedrijven nog niet!LEES VERDER

Flevolandse statenleden laten kansen liggen om de Flevolandse sportaccommodaties energie neutraal te maken.

Zonnepanelen17 sep 2014 - Het op 17 september  behandelde initiatiefvoorstel om verduurzaming van de sportaccommodaties mogelijk te maken  kon inhoudelijk rekenen op brede steun in de Staten, maar kreeg helaas geen meerderheid. Het initiatiefvoorstel maakt energiebesparing en het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen mogelijk bij de 160 Flevolandse sportlocaties. LEES VERDER

Bereikte resultaten VVD-fractie in Provinciale Staten van Flevoland (III)

9 sep 2014 - Deze bijdrage gaat over Economie.
Volgende keer gaan we in op Financiën en lastendruk.
Op deze wijze legt de fractie nu al verantwoording af over haar handelen.LEES VERDER

Bereikte resultaten VVD-fractie in Provinciale Staten van Flevoland (II)

31 aug 2014 - Zoals vorige week aangegeven informeren wij U graag over wat we de afgelopen 3,5 jaar hebben bereikt met onze fractie, in samenwerking met onze coalitiepartners en het College van Gedeputeerde Staten.
Deze bijdrage gaat over Bereikbaarheid.
Volgende keer gaan we in op Economie.
Op deze wijze legt de fractie nu al verantwoording af over haar handelen.LEES VERDER

Bereikte resultaten VVD-fractie in Provinciale staten van Flevoland

22 aug 2014 - De komende weken informeren wij U graag over wat we de afgelopen 3,5 jaar hebben bereikt met onze fractie en het college van gedeputeerden Staten. Nagenoeg ons gehele verkiezingsprogramma hebben we kunnen uitvoeren.LEES VERDER

VVD stelt schriftelijke vragen over gevolgen voor Flevolandse agrariërs van boycot door Rusland

20 aug 2014 - De VVD-fractie maakt zich zorgen over de gevolgen van de boycot door Rusland voor met name onze boeren en tuinders en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het College van GS over de gevolgen van boycot voor de Flevolandse economie.LEES VERDER

meer...

Nieuwsbrief
Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid