Welkom

In de korte geschiedenis heeft er een verschuiving plaatsgevonden van het platteland naar de stad. Wij willen ruimte bieden aan stedelijke ontwikkeling en het oplossen van de knelpunten in de Randstad, maar absoluut niet tegen elke prijs! De verantwoordelijkheid voor het behoud van het huidige leefklimaat voor onze 385.000 inwoners voelen wij heel sterk. Dat verdient prioriteit, dat heeft bij ons voorrang en krijgt bij ons alle aandacht. Voor het volledige programma van de VVD kunt u hier terecht.

Indien u informatie zoekt die u niet op deze website kunt vinden, of indien u een vraag of een opmerking aan ons kwijt wilt,  kunt u altijd contact opnemen via onze Contact pagina!

In Flevoland is nog volop de ruimte

Bereikte resultaten VVD-fractie in Provinciale Staten van Flevoland (III)

9 sep 2014 - Deze bijdrage gaat over Economie.
Volgende keer gaan we in op Financiën en lastendruk.
Op deze wijze legt de fractie nu al verantwoording af over haar handelen.LEES VERDER

Bereikte resultaten VVD-fractie in Provinciale Staten van Flevoland (II)

31 aug 2014 - Zoals vorige week aangegeven informeren wij U graag over wat we de afgelopen 3,5 jaar hebben bereikt met onze fractie, in samenwerking met onze coalitiepartners en het College van Gedeputeerde Staten.
Deze bijdrage gaat over Bereikbaarheid.
Volgende keer gaan we in op Economie.
Op deze wijze legt de fractie nu al verantwoording af over haar handelen.LEES VERDER

Bereikte resultaten VVD-fractie in Provinciale staten van Flevoland

22 aug 2014 - De komende weken informeren wij U graag over wat we de afgelopen 3,5 jaar hebben bereikt met onze fractie en het college van gedeputeerden Staten. Nagenoeg ons gehele verkiezingsprogramma hebben we kunnen uitvoeren.LEES VERDER

VVD stelt schriftelijke vragen over gevolgen voor Flevolandse agrariërs van boycot door Rusland

20 aug 2014 - De VVD-fractie maakt zich zorgen over de gevolgen van de boycot door Rusland voor met name onze boeren en tuinders en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het College van GS over de gevolgen van boycot voor de Flevolandse economie.LEES VERDER

Onderzoek effecten schaliegasboringen in Flevoland

13 aug 2014 - De Tweede Kamer heeft op 10 juni 2014 ingestemd met het onderzoeken van de effecten van schaliegaswinning en Dronten en Noordoostpolder zijn aangewezen als mogelijke boorlocaties.LEES VERDER

“Energieneutraal sporten in Flevoland” Met groene stroom voor sportclubleden

1 jul 2014 - De VVD dient een initiatiefvoorstel bij de Provinciale Staten in om verduurzaming van de sportaccommodaties mogelijk te maken.LEES VERDER

VVD volgt de voortgang van het Windmolenbeleid 'Opschalen en saneren' nauwgezet

23 jun 2014 - Tijdens de Commissie Ruimte & Leefomgeving op 18 juni 2014 kregen de commissieleden een uitvoerige toelichting en update over de huidige stand van zaken aangaande de voortgang van de Opschaling en Sanering van de windmolens van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland.LEES VERDER

Provinciefusie: voorstel zonder visie terecht naar prullenbak!

22 jun 2014 - De VVD-fractie in Provinciale Staten van Flevoland is blij dat het wetsvoorstel over de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht niet bij de Tweede Kamer wordt ingediend, waarmee het fusieproces is stopgezet.LEES VERDER

VVD-Flevoland blij met concept-luchthavenbesluit

14 jun 2014 - De VVD-fractie in Provinciale Staten van Flevoland is blij dat het kabinet afgelopen vrijdag het concept-luchthavenbesluit heeft genomen. Er is eindelijk duidelijkheid dat Lelystad Airport zich de komende jaren verder kan ontwikkelen.LEES VERDER

Algemene beschouwingen perspectiefnota

14 jun 2014 - De VVD staat voor:LEES VERDER

meer...

Nieuwsbrief
Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid