Welkom

In de korte geschiedenis heeft er een verschuiving plaatsgevonden van het platteland naar de stad. Wij willen ruimte bieden aan stedelijke ontwikkeling en het oplossen van de knelpunten in de Randstad, maar absoluut niet tegen elke prijs! De verantwoordelijkheid voor het behoud van het huidige leefklimaat voor onze 385.000 inwoners voelen wij heel sterk. Dat verdient prioriteit, dat heeft bij ons voorrang en krijgt bij ons alle aandacht. Voor het volledige programma van de VVD kunt u hier terecht.

Indien u informatie zoekt die u niet op deze website kunt vinden, of indien u een vraag of een opmerking aan ons kwijt wilt,  kunt u altijd contact opnemen via onze Contact pagina!

In Flevoland is nog volop de ruimte

KANDIDATENLIJST VVD: KLAAR OM TE INVESTEREN IN FLEVOLAND

25 nov 2014 - Tijdens een druk bezochte ledenvergadering in Lelystad is de VVD-kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen 2015 definitief vastgesteld. De advieslijst was samengesteld door het bestuur in samenspraak met en na advies van de kandidaatstellingscommissie en op basis van het kaderstellend advies. Nadat de kandidaten in de vergadering een pitch hadden gehouden, hebben de leden vervolgens in meerdere stemrondes de definitieve kandidatenlijst vastgesteld.LEES VERDER

Beheersregime Oostvaardersplassen

24 nov 2014 -

Amendement inzake transitie Jeugdzorg

17 nov 2014 - Afgelopen woensdag, 12 november 2014, heeft de VVD fractie tijdens de begrotings behandeling 2015 een amendement ingediend inzake de transitie jeugdzorg. Hieronder treft u dit amendementaan. Dit amendement is met overweldingende steun vanuit de staten aangenomen, alleen de PPV heeft tegen gestemd.LEES VERDER

Algemene beschouwingen begroting 2015

13 nov 2014 - Voor ons ligt de laatste begroting van het huidige college.LEES VERDER

Nieuwsbrief Seniorennetwerk Flevoland

12 nov 2014 - Op 31 oktober is er weer een bijeenkomst gehouden van het seniorennetwerk an de VVD Flevoland. Thema was deze keer "47+ te oud om te werken of te jong om te stoppen". LEES VERDER

Vorige week is De-on van start gegaan

15 okt 2014 - Vorige week is DE-on van start gegaan! Flevoland bezitte enkele jaren gelden een aantal NUON aandelen en toen die aandelen werden verkocht is bij motie afgesproken deze vrijkomende gelden te besteden aan "duurzame energie". Na enkele jaren van discussie over hoe dat te organiseren is uiteindelijk besloten om een Flevolandse Duurzame Energie ontwikkelingsmaatschappij op te richten, afgekort tot DE-on. VVD statenleden Joep Kramer en Remco Bosma waren bij deze feestelijke aftrap aanwezig, waarbij een eerste vier mogelijke projecten werden gepresenteerd. De VVD is altijd kritisch geweest over de wijze waarop de uitvoering zou worden vormgegeven, en was bang dat er te veel uitvoeringskosten gemaakt zouden worden. Daarom was de VVD blij te zien dat er bij de aftrap al enkele concrete projecten in beeld waren. LEES VERDER

Vacature: Stagiair campagnebegeleider

14 okt 2014 - De VVD Flevoland werkt aan een liberaler Nederland.LEES VERDER

Waterschap op weg naar de verkiezingen

8 okt 2014 - Het waterschap maakt zich langzaam op voor de nieuwe Waterschapsverkiezingen die plaats vinden op 18 maart 2015. Het is de eerste keer dat de verkiezingen gecombineerd zullen worden met de Provinciale Staten verkiezingen. Een mooie gelegenheid om ons als VVD goed op de kaart te zetten en vruchten te gaan plukken van een solide en gedegen beleid die we als waterschapsfractie hebben neergezet. LEES VERDER

Bereikte resultaten VVD-fractie in Provinciale Staten van Flevoland (IV)

23 sep 2014 - Deze bijdrage gaat over Financiën en lastendruk
Op deze wijze legt de fractie nu al verantwoording af over haar handelen.LEES VERDER

VVD initiatief voor haalbaarheidsonderzoek naar glasvezel voor het buitengebied aangenomen.

17 sep 2014 - Bruggen en sluizen hebben glasvezel, maar bewoners en bedrijven nog niet!LEES VERDER

meer...

Nieuwsbrief
Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid