Welkom

In de korte geschiedenis heeft er een verschuiving plaatsgevonden van het platteland naar de stad. Wij willen ruimte bieden aan stedelijke ontwikkeling en het oplossen van de knelpunten in de Randstad, maar absoluut niet tegen elke prijs! De verantwoordelijkheid voor het behoud van het huidige leefklimaat voor onze 385.000 inwoners voelen wij heel sterk. Dat verdient prioriteit, dat heeft bij ons voorrang en krijgt bij ons alle aandacht. Voor het volledige programma van de VVD kunt u hier terecht.

Indien u informatie zoekt die u niet op deze website kunt vinden, of indien u een vraag of een opmerking aan ons kwijt wilt,  kunt u altijd contact opnemen via onze Contact pagina!

In Flevoland is nog volop de ruimte

Maatschappelijke ontwikkelingen en de positie van het waterschap daarin.

14 apr 2014 - Het waterschap Zuiderland heeft haar maatschappelijke positie  recent onder de loep genomen. Hiertoe is het zogenaamde afwegingskader maatschappelijke positie opgesteld. Deze notitie richt zich met name op de vraagstukken die niet behoren tot de kerntaken van het waterschap. De kerntaken zijn het hart van ons werk. De VVD fractie heeft daarom herhaaldelijk aangeven dat de beleidsruimte adequaat ingekaderd dient te worden.  Met andere woorden wat is een taak van het waterschap en wat niet. Het waterschap moet zich in principe primair focussen op haar kerntaken : veiligheid, voldoende water en schoon water. Indien het waterschap niet leidend is maar  maatschappelijke veranderingen onze inzet vergen, streeft de VVD na om zo maximaal mogelijk het kostenveroorzakingsprincipe toe te passen.  Dit zorgt voor de noodzakelijke transparantie.  Volgens de VVD moeten de kosten gelegd worden  bij wie ze veroorzaakt.LEES VERDER

De VVD wil de capaciteit en kwaliteit van carpoolplaatsen in Flevoland verbeteren

CP 113 apr 2014 - De VVD dient een initiatiefvoorstel bij de Provinciale staten in om de capaciteit en de kwaliteit van carpoolplaatsen in Flevoland te verbeteren. De VVD wil dat er in 2014 een onderzoek start naar alle provinciale carpoolplaatsen in Flevoland met de inzet om de kwaliteit te verhogen en verbetervoorstellen te formuleren. Daarnaast moet er op korte termijn actie ondernomen worden om de capaciteit te vergroten bij de carpoolplaats A6 Lelystad Noord/Houtribweg  en de carpoolplaats A6 afslag S104 te Almere Buiten-West.LEES VERDER

VVD Flevoland blij met investering in Lelystad Airport

10 apr 2014 - Ondernemingsplan zorgt voor impuls werkgelegenheidLEES VERDER

VVD-fractie blij dat Lid Tweede Kamer en Statenlid Joram van Klaveren uit PVV is gestapt

21 mrt 2014 - Het bericht van heden dat Joram van Klaveren uit de PVV(fractie) in de Tweede kamer is gestapt wordt door de VVD toegejuicht. Ook zijn besluit om uit de PVV-(fractie) in Provinciale Staten te stappen schetst de fractie als moedig.LEES VERDER

VVD blij met afspraken over bereikbaarheid Lelystad

10 mrt 2014 - De VVD-fractie in Provinciale Staten is blij met de uitkomst van de onderhandelingen over de bereikbaarheid van Lelystad en Lelystad Airport. VVD gedeputeerde Lodders en VVD minister Schultz van Haegen hebben daar onlangs afspraken over gemaakt. Er wordt een fors bedrag geïnvesteerd in een extra afslag en verbreding van de Ad richting Almere tot drie rijbanen .LEES VERDER

VVD wil glasvezel voor bewoners in het buitengebied

10 mrt 2014 - Bruggen en sluizen hebben glasvezel, maar bewoners nog niet!LEES VERDER

Nieuwe natuur flevoland: top down werd bottom up

25 feb 2014 - Na het stoppen van Oostvaarderswold heeft PS ingezet op een heel andere route, het open plan proces Nieuwe Natuur in Flevoland. De minimum compensatie is 365 ha, het Rijk heeft geld betaald voor 800 ha natuur. Een ieder werd gevraagd ideeën in te dienen. De oogst: 79 ideeën. In april besluit PS welke ideeën verder worden uitgewerkt, in december wordt besloten welke ideeën gerealiseerd gaan worden.LEES VERDER

Start van de werkzaamheden aan de Gooiseweg in Zeewolde

20 feb 2014 - Door de start van de werkzaamheden aan de Gooiseweg in Zeewolde is wederom een belangrijk speerpunt voor de VVD Flevoland verwezenlijkt!LEES VERDER

Koepelnota integraal infrastructuur beheerplan

29 jan 2014 - Door het vaststellen van de Koepelnota infrastructuurbeheerplan voor o.a. wegen en bruggen is een speerpunt van de VVD verwezenlijkt. Dit is belangrijk voor onze weggebruikers. Onze Gedeputeerde Jaap Lodders heeft zich hier de afgelopen periode sterk voor gemaakt.LEES VERDER

meer...

Nieuwsbrief
Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid