Welkom

In de korte geschiedenis heeft er een verschuiving plaatsgevonden van het platteland naar de stad. Wij willen ruimte bieden aan stedelijke ontwikkeling en het oplossen van de knelpunten in de Randstad, maar absoluut niet tegen elke prijs! De verantwoordelijkheid voor het behoud van het huidige leefklimaat voor onze 385.000 inwoners voelen wij heel sterk. Dat verdient prioriteit, dat heeft bij ons voorrang en krijgt bij ons alle aandacht. Voor het volledige programma van de VVD kunt u hier terecht.

Indien u informatie zoekt die u niet op deze website kunt vinden, of indien u een vraag of een opmerking aan ons kwijt wilt,  kunt u altijd contact opnemen via onze Contact pagina!

In Flevoland is nog volop de ruimte

“Energieneutraal sporten in Flevoland” Met groene stroom voor sportclubleden

1 jul 2014 - De VVD dient een initiatiefvoorstel bij de Provinciale Staten in om verduurzaming van de sportaccommodaties mogelijk te maken.LEES VERDER

VVD volgt de voortgang van het Windmolenbeleid 'Opschalen en saneren' nauwgezet

23 jun 2014 - Tijdens de Commissie Ruimte & Leefomgeving op 18 juni 2014 kregen de commissieleden een uitvoerige toelichting en update over de huidige stand van zaken aangaande de voortgang van de Opschaling en Sanering van de windmolens van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland.LEES VERDER

Provinciefusie: voorstel zonder visie terecht naar prullenbak!

22 jun 2014 - De VVD-fractie in Provinciale Staten van Flevoland is blij dat het wetsvoorstel over de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht niet bij de Tweede Kamer wordt ingediend, waarmee het fusieproces is stopgezet.LEES VERDER

VVD-Flevoland blij met concept-luchthavenbesluit

14 jun 2014 - De VVD-fractie in Provinciale Staten van Flevoland is blij dat het kabinet afgelopen vrijdag het concept-luchthavenbesluit heeft genomen. Er is eindelijk duidelijkheid dat Lelystad Airport zich de komende jaren verder kan ontwikkelen.LEES VERDER

Algemene beschouwingen perspectiefnota

14 jun 2014 - De VVD staat voor:LEES VERDER

Voor het vierde opeenvolgende jaar geen verhoging provinciale lasten!

15 mei 2014 - De VVD-fractie is blij en tevreden dat de opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB) voor het vierde achtereenvolgende jaar niet verhoogd worden. Gedeputeerde Staten hebben daar toe besloten in de Perspectiefnota.
 
Hiermee wordt een belangrijke doelstelling voor de VVD-fractie in deze coalitieperiode gerealiseerd. De VVD-fractie is geen voorstander van lastenverhoging. Daar hebben we ons deze periode hard voor gemaakt. Met het niet verhogen wordt de provinciale belasting bevroren op het niveau van 2010. Ook inflatiecorrectie heeft in die periode niet plaatsgevonden.
 
De Perspectiefnota vormt de kaders voor de begroting 2015. De Perspectiefnota wordt in juni vastgesteld door Provinciale Staten.LEES VERDER

Maatschappelijke ontwikkelingen en de positie van het waterschap daarin.

14 apr 2014 - Het waterschap Zuiderland heeft haar maatschappelijke positie  recent onder de loep genomen. Hiertoe is het zogenaamde afwegingskader maatschappelijke positie opgesteld. Deze notitie richt zich met name op de vraagstukken die niet behoren tot de kerntaken van het waterschap. De kerntaken zijn het hart van ons werk. De VVD fractie heeft daarom herhaaldelijk aangeven dat de beleidsruimte adequaat ingekaderd dient te worden.  Met andere woorden wat is een taak van het waterschap en wat niet. Het waterschap moet zich in principe primair focussen op haar kerntaken : veiligheid, voldoende water en schoon water. Indien het waterschap niet leidend is maar  maatschappelijke veranderingen onze inzet vergen, streeft de VVD na om zo maximaal mogelijk het kostenveroorzakingsprincipe toe te passen.  Dit zorgt voor de noodzakelijke transparantie.  Volgens de VVD moeten de kosten gelegd worden  bij wie ze veroorzaakt.LEES VERDER

De VVD wil de capaciteit en kwaliteit van carpoolplaatsen in Flevoland verbeteren

CP 113 apr 2014 - De VVD dient een initiatiefvoorstel bij de Provinciale staten in om de capaciteit en de kwaliteit van carpoolplaatsen in Flevoland te verbeteren. De VVD wil dat er in 2014 een onderzoek start naar alle provinciale carpoolplaatsen in Flevoland met de inzet om de kwaliteit te verhogen en verbetervoorstellen te formuleren. Daarnaast moet er op korte termijn actie ondernomen worden om de capaciteit te vergroten bij de carpoolplaats A6 Lelystad Noord/Houtribweg  en de carpoolplaats A6 afslag S104 te Almere Buiten-West.LEES VERDER

VVD Flevoland blij met investering in Lelystad Airport

10 apr 2014 - Ondernemingsplan zorgt voor impuls werkgelegenheidLEES VERDER

VVD-fractie blij dat Lid Tweede Kamer en Statenlid Joram van Klaveren uit PVV is gestapt

21 mrt 2014 - Het bericht van heden dat Joram van Klaveren uit de PVV(fractie) in de Tweede kamer is gestapt wordt door de VVD toegejuicht. Ook zijn besluit om uit de PVV-(fractie) in Provinciale Staten te stappen schetst de fractie als moedig.LEES VERDER

meer...

Nieuwsbrief

Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid